Đồng hồ đo áp suất chênh lệch phòng sạch

Đồng hồ đo áp suất vi sai được sử dụng để hiển thị chênh lệch áp suất giữa sạch trong nhà và ngoài trời hoặc tổn thất áp suất sau khi sử dụng bộ lọc, để đảm bảo rằng trong nhà và ngoài trời sạch sẽ duy trì áp lực dương hoặc áp suất âm và quyết định thay thế bộ lọc. Xem các thiết bị phòng sạch khác tại đây

Đặt hàng
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Yêu cầu