ÁO CHOÀNG CÁCH LY KHÔNG DỆT

Mã sản phẩm: WA-001
Chất liệu: Vải không dệt

Sử dụng:  Thoáng khí,  trọng lượng nhẹ & thoải mái. Đi kèm với dây buộc cổ & thắt lưng tích hợp để bảo hiểm an toàn.

ÁO CHOÀNG CÁCH LY KHÔNG DỆT

Mã sản phẩm:  WA-001

Đặt hàng
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Yêu cầu