Dịch vụ làm sạch thiết bị

Dịch vụ làm sạch thép không gỉ

Hệ thống làm sach  Sahara® Remediation Trong ngành sản xuất dược phẩm, thiết bị sau quá trình sản xuất đều được làm sạch và khử trùng. Tuy nhiên mỗi lần khử trùng đều để lại dư lượng chất khử  trên bề mặt ...
Hệ thống làm sạch tự động Sahara® Buffing Pad Hệ thống Sahara® Buffing Pad tự động loại bỏ dư lượng chất khử trùng nặng cho phép các thiết bị GMP bằng thép không gỉ duy trì điều kiện làm việc theo các ...
Đặt hàng
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Yêu cầu