Dịch vụ phòng sạch

Dịch vụ làm sạch thép không gỉ

Hệ thống làm sach  Sahara® Remediation Các thủ tục khử trùng để lại dư lượng chất khử trùng trên các bề mặt phòng sạch dẫn đến sự xuất hiện các vết bẩn ăn mòn trên các thiết bị thép không gỉ đắt ...
Hệ thống làm sạch tự động Sahara® Buffing Pad Hệ thống Sahara® Buffing Pad tự động loại bỏ dư lượng chất khử trùng nặng cho phép các thiết bị GMP bằng thép không gỉ duy trì điều kiện làm việc theo các ...
Đặt hàng
Họ tên
Địa chỉ
Điện thoại
Yêu cầu